Skip to content

Aanmelding

Weet jij niet of je met jouw hulpvraag valt binnen het behandelingsaanbod van Kans en Keuze? Neem dan contact op via mijn e-mail adres l.kramer@kans-en-keuze.nl en leg je vraag bij mij neer. Ik zal binnen 3 werkdagen antwoord geven. Je mag mij ook bellen op telefoonnummer 06 15236149. Wanneer je de voicemail krijgt, mag je je naam en telefoonnummer inspreken en dan zal ik je zo spoedig mogelijk terugbellen.

Vervolgens zal ik een telefonische afspraak inplannen voor een eerste screening. We kijken dan samen of je hulpvraag past bij het aanbod van Kans en Keuze. Wanneer ik jou niet de behandeling kan bieden die je nodig hebt, geef ik je advies over waar je wel terecht kunt.

 

Wanneer je een wettelijke verwijzer bent of wanneer deze betrokken is bij je gezin, kan je via Ambulante hulp en advies (Aha!) en via Family Supporters Twente contact leggen. Ik werk als ZZP-er met hen samen.

 

Wanneer je als particulier of als bedrijf een consultatie wilt, zal ik deze afhandelen via mijn eigen praktijk Kans en Keuze. Ik maak geen gebruik van een praktijkruimte. Dit betekent dat we telefonisch contact hebben en dat ik bij je aan huis of kantoor kom voor de hulpvraag. We zullen dan samen de doelen, werkwijze en frequentie afspreken.

Werkwijze

Na een eerste telefonische screening van de hulpvraag, komen we bij elkaar voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en kijken we of er een klik is. Je vertelt waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij nodig hebt. Vervolgens stellen we samen de doelen op. Voor een goed resultaat is het van belang dat we regelmatig afspreken. Samen overleggen we de frequentie. Wanneer je tijdens het startgesprek er achter komt dat er geen klik is, mag je dit aangeven en is er geen verplichting om met elkaar verder te gaan.

 

Vervolgens gaan we aan de slag. Door middel van gesprekken, observaties, (spel)opdrachten en lichaamsgerichte oefeningen werken we eraan dat jij weer in je kracht komt te staan en positieve veranderingen kunt aanbrengen in je leven. Hierbij maak ik als systeemspecialist gebruik van verschillende therapievormen zoals: systeemtherapie, narratieve therapie en Voice Dialogue. Tevens maak ik gebruik van de methodiek Een Taal Erbij die systemische, contextuele en psychodynamische theorieën als grondslag heeft.

 

Van het behandelplan maak ik een verslag. Tijdens evaluatie momenten wordt het verslag door mij aangevuld. Je hebt het recht om het verslag ook zelf aan te vullen. Het is belangrijk dat je akkoord kunt gaan met de verslaglegging. Tevens maak ik van elk consult een kort contactjournaal om de voortgang te waarborgen. Je kunt zelf in een notitieboek bijhouden wat voor jou waardevolle lessen, oefeningen, gedachten en tips zijn.

 

Wanneer we het traject afsluiten, staan we stil bij de behaalde doelen. Tevens maken we een plan voor de toekomst om te kijken wat er nodig is om de positieve veranderingen te borgen.

Kosten

In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in de lokale toegang (sociaal wijkteam, consulenten), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp.

Wanneer je hulpvraag  via een wettelijke verwijzer komt, worden de onkosten vergoedt via een beschikking die men afgeeft aan Ambulante hulp en advies (Aha!) of aan Family Supporters Twente. Ik werk als ZZP-er met hen samen.

Wanneer je als particulier of bedrijf een hulpvraag neerlegt bij Kans en Keuze, vraag ik een tarief van € 75,- per uur. Betaling van consulten vindt plaats door middel van overschrijving via de bank. Hiervoor ontvang je een factuur. Deze kan ingediend worden bij de zorgverzekering. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, kan de behandeling (deels) vergoed worden.

Afspraken rondom consulten

  • Een afspraak die minder dan 24 uur van te voren is afgezegd of verzet, moet altijd worden betaald.
  • Bij het uitblijven van de betaling heeft de zorgverlener het recht de behandeling eenzijdig op te schorten dan wel te beëindigen.
  • De duur van de consulten is 60 minuten, tenzij anders afgesproken.
  • Er kan consultatie met derden plaatsvinden over je problematiek, jouw casus (anoniem), nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • De systeemspecialist begint de gesprekken op de afgesproken tijd, tenzij zich een situatie van overmacht voordoet.
  • De verwachting is dat je zelf ook op tijd bent voor de afspraken. Indien je te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.