Skip to content

De doelgroep

Jong en oud mag bij mij aankloppen met een hulpvraag gericht op persoonlijke problemen verbonden met de leefomgeving. Deze problemen kunnen kortdurend, dan wel langdurende of regelmatig terugkerende problemen zijn. De focus van de klachten kan veranderen.

 

Personen die binnen de doelgroep vallen hebben bijvoorbeeld de volgende klachten en problemen:

 • Verstoorde (opvoedings)relaties tussen ouders en kinderen
 • Relatieproblemen
 • Conflicten met de omgeving
 • Gedragsproblemen
 • Psychosociale klachten
 • Overspannen of depressieve klachten
 • Angstgevoelens
 • Negatief zelfbeeld
 • Invloed van ziekte en/of verlies

 

Voorbeelden van thema’s in systeemspecialistisch werken:

 • Betere omgang met elkaar (minder strijd en escalaties, …)
 • Omgaan met faseovergangen (geboorte, puberteit, scheiding, …)
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenis (scheiding, rouw, misbruik, …)
 • Omgaan met probleem van gezinslid (ADHD, schoolverzuim, langdurige ziekte, …)
 • Omgaan met externe stress (problemen op werk, in de buurt, familie, …)

Uitgangspunt

Ik zie (individuele) klachten en problemen in de context waarin deze zich voordoen. Klachten kunnen bedekken en herinneren en gedateerde oplossingen zijn die een logische ontstaansgeschiedenis hebben.

Ik volg het uitgangspunt van de narratieve therapie als het om problemen gaat.

 

Niet de persoon of de relatie is het probleem, maar het probleem is het probleem. Het krijgt een plek in de narratieve ruimte. Daar wordt een beeld gecreëerd welke nieuwe betekenissen voortbrengt waardoor er een nieuw verhaal kan ontstaan. Zo ontstaat een speelruimte waarbij mensen de gelegenheid krijgen om hun problemen anders aan te pakken.

Een nieuwe kans

Ben je vastgelopen en zijn je oplossingen achterhaald?

 • Ik wil je helpen om weer in je kracht te komen staan zodat je kan werken aan je klachten en problemen.
 • Ik wil samen met jou zoeken naar nieuwe kansen en keuzes voor jou en je gezin om zo tot duurzame veranderingen te komen.

 

Heb je al vaker hulp gezocht en heb je het idee dat niets of niemand je kan helpen?

 • Geef jezelf een nieuwe kans.
 • Ik zal je met een systemische en doelgerichte benadering ondersteunen om met eigen gevonden oplossingen voor je klachten en problemen te komen en zo positieve veranderingen aan te brengen in je leven

 

Heb je weerstand tegen hulpverlening maar wel een verlangen naar een gelukkig en gezond leven?

 • Ik geef jou de regie en luister naar jouw behoeftes.
 • We kijken samen naar wat er nodig is om het verleden achter je te laten om je daarna op de toekomst te kunnen richten.
 • Samen zoeken we uit welke stappen je wilt zetten op weg naar een gelukkig en gezond leven.