Skip to content

Kwaliteitshandboek

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. (artikel 6 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)).

 

Dit houdt in dat ik je privacy zal waarborgen door o.a.:

  • Toestemming te vragen om gegevens over de hulpverlening te verwerken
  • Een beveiligd server en/of registratieprogramma voor je dossier
  • Beveiligd mailverkeer
  • Beveiligd beeldbellen

 

Wanneer we contact hebben via WhatsApp of sms, kan ik de privacy niet garanderen. Dit betekent dat we erop moeten letten dat de tekstberichten algemeen en anoniem zijn.

Vanuit de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier 20 jaar lang te bewaren. Wanneer je dit niet wilt, kan je een schriftelijke aanvraag doen met het verzoek om je dossier te laten vernietigen. Dit verzoek zal vervolgens wel bewaard worden.

 

Voor verdere informatie zie:

Klachtenregeling

Mocht het voorkomen dat je niet tevreden bent over jouw behandeling, dan hoop ik dat je dit deelt in een gesprek. Ik zal naar je klacht luisteren en mij inzetten om samen met jou tot een goede oplossing te komen. Wanneer je daarna nog niet tevreden bent, kan je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NFG. Bij de NFG sta ik als professional geregistreerd onder de vakgroep voor Psychosociaal en maatschappelijk werk.

 

Voor verdere informatie zie: