Skip to content

Liesbeth Kramer

Ik ben Liesbeth Kramer en ik ben geboren in 1972. Mijn beide ouders genieten van hun pensioen. Zij doen veel vrijwilligerswerk waarbij ze klaarstaan voor de mensen om hen heen. Dit is een belangrijke waarde die ik heb meegekregen vanuit mijn opvoeding.

 

Nadat ik van het Atheneum afkwam, heb ik een jaar vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland. In 1996 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Ik ben gaan werken op leefgroepen en op een medisch kleuterdagverblijf. Na de geboorte van mijn eerste zoon, ben ik thuismoeder geworden. Ik wilde graag de kinderen zelf opvoeden in hun jonge jaren. Een aantal jaren na de geboorte van mijn tweede zoon ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in het verlengde van mijn opleiding. Ik kwam via Home-Start in gezinnen om ondersteuning te bieden en tevens hielp ik moeders via MIM (Moeders informeren Moeders) meer zelfvertrouwen te krijgen na de geboorte van hun eerste kindje.

 

Ik ben weer buitenshuis gaan werken toen de kinderen zeven en negen jaar waren. Ik heb jarenlang met plezier gewerkt als begeleider van pleeggezinnen in Twente.  Hier heb ik veel kennis opgedaan op het gebied van trauma, hechting, loyaliteit en het werken met tegenstrijdige belangen. Tevens heb ik samengewerkt met diverse hulpverleningsinstanties waardoor ik goed bekend ben met de sociale kaart van Twente.

 

In 2017 ben ik begonnen aan de Masteropleiding voor Systeemspecialist en in 2019 ben ik afgestudeerd. Eind 2019 ben ik naast mijn vaste baan van start gegaan als ZZP-er voor 12 uur in de week. Ik zet mij als systeemspecialist in voor gezinnen met diverse hulpvragen. Omdat deze nieuwe uitdaging goed bij mij past, werk ik per januari 2021 volledig als systeemspecialist.

Wat collega's over Liesbeth zeggen

Liesbeth is een gedreven persoon met veel vakkennis. Ze is doelgericht en zij krijgt energie van het werken aan het zetten van stappen vooruit. Zij legt de focus op de krachten van de ander en geeft een persoon de ruimte om tot bloei te komen.

Liesbeth is open, direct, eerlijk en spontaan. Zij straalt warmte uit. Zij heeft een duidelijke mimiek en daardoor is zij als een open boek. Zij durft te confronteren en blijft daarbij respectvol. Zij heeft een goed inlevingsvermogen en durft zichzelf ook kwetsbaar op te stellen.

Waarom Kans en Keuze?

 • Systemisch werken en zoeken naar nieuwe kansen en keuzes
 • Brede verkenning van achtergrond en oorzaken
 • Betekenis geven aan bestaande patronen
 • Veelzijdige aanpak om tot duurzame veranderingen en oplossingen te komen
 • Respectvolle en persoonlijke benadering
 • Loskoppelen van het probleem aan de persoon.
 • Naast praten ook samen aan de slag gaan met spel en lichaamsgerichte oefeningen
 • Creatief en beeldend werken met o.a. de methodiek ‘Een taal erbij’.
 • Specialistische kennis, jarenlange ervaring en gekwalificeerde hulp (HBO+)
 • Aansluitend op de wensen van de persoon en/of gezin
 • Open samenwerking en heldere verslaglegging

De systeemspecialist

 • De systeemspecialist benadert de psychosociale en psychiatrische problemen van een cliënt altijd in relatie tot haar/zijn omgeving en richt zich op gezondheid en de mens in zijn context.​
 • De systeemspecialist legt het verband tussen gesproken taal en de taal van het lichaam en versterkt het evenwicht van denken en voelen middels ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen.​
 • De systeemspecialist ziet “crisis” als een moment van kans en keuze. Een keerpunt om tot verandering en groei te komen.​
 • De systeemspecialist is meervoudig partijdig, gericht op het erkennen van (de) tegenstrijdige visies, belangen en posities van de verschillende systeemleden.
 • Vanuit een autonome, professionele positie – en in samenwerking met anderen – levert de systeemspecialist een actieve bijdrage aan het ontwerpen, bijstellen, vaststellen en uitvoeren van hulpverlening.​

Klik hier voor meer informatie.​

Kennis

Opleidingen

 • 2022, BivT, Bijscholings instituut voor Therapeuten

      Certificaat EMDR practitioner volwassenen (Certificaat)

 • 2017 – 2019,  T&C Systeemtherapeuten in Company

      HBO Master diploma tot Systeemtherapeut “Systeemspecialist”

 • 1992-1996, Hogeschool Windesheim in Zwolle

      Getuigschrift Sociaal Pedagogische Hulpverlening

 • 1984-1990, Scholengemeenschap Meandercollege in Zwolle

      Getuigschrift VWO

Cursussen en certificaten

 • 2010, de Kontekst in Amsterdam

      Certificaat deelname 2 daagse workshop ‘Een Taal Erbij’

      Deze kennis is uitgediept door ervaring, intervisie en extra workshops.

 • Kennis van het werken met de methode Voice Dialogue.
 • Klik hier voor meer informatie over ‘Een Taal Erbij’.
 • Klik hier voor meer informatie over Voice Dialogue.

Kwaliteit / Autoriteit

Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten

Als systeemspecialist sta ik geregistreerd bij de Nederlands Kwaliteitsregister Systeemspecialisten.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij de SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Als psychosociaal therapeut en systeemspecialist ben ik lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld.